مجموعه تجاری اداری هماکیدز

HomaKids Mixed-use مجتمع کودکان هما (هماکیدز)
HomaKids Mixed-use مجتمع کودکان هما (هماکیدز)
HomaKids Mixed-use مجتمع کودکان هما (هماکیدز)
HomaKids Mixed-use مجتمع کودکان هما (هماکیدز)
HomaKids Mixed-use مجتمع کودکان هما (هماکیدز)
HomaKids Mixed-use مجتمع کودکان هما (هماکیدز)
 • عنوان پروژه: مجموعه چند عملکردی کودکان هما (هماکیدز)
 • تیم طراحی: فرزان شاماسب‌لو، حسین ابراهیم‌زاده، احسان عرب
 • دسته بندی: کاربری مختلط تجاری، اداری، تفریحی
 • مساحت : 65000 متر مربع
 • کارفرما: شرکت توسعه ساختمان خوارزمی
 • موقعیت مکانی: تهران، ایران
 • وضعیت: طرح پیشنهادی مسابقه - رتبه دوم.
 • سال طراحی: 1391

   

  بازگشت به پروژه ها